Aktualność
Zmiany w ofercie usług EuroMedis obowiązujące od 01 stycznia 2019 r.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia.2019 r. zostaną w wprowadzone zmiany dotyczące oferty usług Centrum Medycznego EuroMedis.

Wszystkie osoby, chcące się zarejestrować na wizytę na nowy 2019 rok prosimy o kontakt z prcawnikami Rejestracji, którzy udzielą wszystkich niezbędznych informacji w tym zakresie.

Zespół CM EuroMedis