Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci
Stowarzyszenie Cogito

Stowarzyszenie na rzecz propagowania i rozwoju wiedzy o zaburzeniach pamięci i chorobach otępiennych „Cogito” funkcjonuje od 2008 roku. Powstało w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie. Jego prezesem jest dr hab. n. med Andrzej Potemkowski, prof. US. Celem statutowym stowarzyszenia jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób wieku podeszłego oraz organizacja różnorodnych form pomocy dla osób starszych i ich rodzin.

Stowarzyszenie zajmuje się również edukacją osób opiekujących się chorymi oraz kształceniem personelu medycznego. "Cogito" działa zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej, jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji i seminariów dotyczących chorób wieku podeszłego z udziałem wybitnych przedstawicieli środowisk medycznych.

"Cogito" posiada doświadczenie związane z realizacją różnorodnych przedsięwzięć kierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a szczególności Szczecina mających na celu zwrócenie uwagi na jakość życia osób starszych.

"Cogito"podejmuje wiele działań profilaktycznych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w obszarze chorób wieku podeszłego m.in. cykliczne prowadzenie grup wsparcia z elementami edukacyjnymi dla rodzinnych opiekunów osób starszych, szeroko rozumiane poradnictwo w tym również edukacja rodzinnych opiekunów osób starszych.

Obecnie "Cogito" organizuje pod patronatem medialnym Kuriera Szczecińskiego akcję "Jesień Seniora".

311