Poradnie

Centrum Medyczne EuroMedis zapewnia kompleksową i wielokierunkową opiekę medyczną, starając się zapewnić najwyższy standard usług, prowadząc jednocześnie akcje profilaktyki zdrowotnej i edukacji medycznej.

Celem osób tworzących Centrum Medyczne EuroMedis było stworzenie miejsca, w którym potrzeby pacjenta są dostrzegane i zaspokajane poprzez współpracę zespołu lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pielęgniarek i techników medycznych. Praca w atmosferze zrozumienia, serdecznej i przyjaznej dla pacjentów, ich opiekunów i rodzin jest dla nas niezmiernie ważna.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów otworzyliśmy zespół poradni specjalistycznych, w ramach których prowadzimy leczenie większości chorób przewlekłych w dziedzinie:
 •    
 • Neurologii
 • Psychiatrii
 • Chorób wewnętrznych
 • Reumatologii
 • Okulistyki
 • Dermatologii 
Współpracujemy z:
 •    
 • Psychologami
 • Neurologopedą
 • Zapewniamy pełen zakres usług rehabilitacyjnych
Posiadamy bogate zaplecze diagnostyczne:
 •  
 • Gabinet zabiegowy – wykonywanie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie
 • EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy
 • Pracownia elektrofizjologii: EEG, EMG, EEG Biofeedback
Ponadto zapewniamy szeroki zakres badań diagnostycznych we współpracujących z nami ośrodkach:
 •  
 • tomografii komputerowej (TK)
 • rezonansu magnetycznego (NMR)
 • USG

W poradniach przyjmujemy pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz porad prywatnych.