O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, urologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także punkt szczepień.

Na dzień dzisiejszy nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii.

W naszej placówce znajdują się Poradnie Specjalistyczne dla Dorosłych: Neurologii, Psychiatrii, Psychologii, Endokrynologii, Kardiologii, Urologii, Gastrologii, Ortopedii, Okulistyki, Dermatologii, Immunologii oraz dla Dzieci: Gastrologii, Ortopedii, Kardiologii, Onkologii, Endokrynologii, Urologii, Dermatologii, Chirurgii, Nefrologii, Psychologii oraz Poradnia Pediatryczna świadcząca kompleksową opiekę pediatryczną już od pierwszych dni życia. Prowadzimy diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Zespół naszych specjalistów udziela również porad dotyczących pielęgnacji, żywienia oraz szczepień.
Centrum Medyczne EuroMedis zapewnia wielokierunkową opiekę medyczną całej rodzinie, starając się zapewnić najwyższy standard usług, prowadząc jednocześnie akcje profilaktyki zdrowotnej i edukacji medycznej.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
lek. Joanna Adamiak, psychiatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (2009). Swoją przygodę z psychiatrią rozpoczęła w SPS ZOZ Zdroje, a szkolenie specjalizacyjne w jej zakresie odbywa od 2011 roku w Klinice Psychiatrii PUM.
Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywa również pracując w poradni przyklinicznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

lek. Anna Piwowarczyk, psychiatra
foto

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (2013). Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie, gdzie pracuje na oddziałach całodobowych, dziennych oraz w Poradni Przyklinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale zdobywa wiedzę i doświadczenie biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach zarówno polskich jak i zagranicznych. W czasie wolnym uwielbia podróżować i jeździć na nartach.

 

dr n. hum. Magdalena Chęć, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2001r.), studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki (2004r.) oraz studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii (2009r.). 

Od 2001r. pracuje jako psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie. Od 2011r. zatrudniona w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii (Uniwersytet Szczeciński) na stanowisku adiunkta. Współautorka artykułów naukowych i prac badawczych prezentowanych na konferencjach naukowych. Pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w ZOZ MSWiA. Brała udział w projektach współfinansowanych przez UE ( MOPR w ramach projektu "Aktywna Integracja"; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Akademos" - projekty: "Jutro w Twoich rękach" oraz "Przystań na pracę"). Ukończyła wiele kursów w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych. Aktualnie w trakcie kursu "Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży".
 
Prywatnie mama 10-letniego Patryka i żona Łukasza. Interesuje się muzyką, tańcem (posiada najwyższą, międzynarodową klasę taneczną "S"), a zimą lubi jeździć na snowboardzie.
mgr Magdalena Falkiewicz, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność psychologia kliniczna oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W Poradni Zdrowia Psychicznego EuroMedis zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną, diagnozą neuropsychologiczną oraz wsparciem psychologicznym. Na codzień współpracuje z osobami znajdującymi się w strudnej sytuacji życiowej; narażonych na przewlekły stres; doświadczających różnych trudności
emocjonalnych. Od 2012 roku związana z Ośrodkiem Terapii Zaburzeń Pamięci – obecnie pełni w nim funkcję kierownika.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito, prowadzi cykliczne spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Współpracuje także z Ośrodkiem Badań Klnicznych dla osób z chorobą Alzheimera. Ponadto współautorka wielu zeszytów ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze. Prywatnie miłośniczka uważności w życiu codziennym i książek.
mgr Anna Kic, psycholog, psychoterapeuta
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBPN, kierownik Poradni Psychologicznej EuroMedis.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. 
Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a także cykle szkoleniowe w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Edukacji i Terapii, Centrum Psychoterapii Integralnej oraz Poradni Poza Schematami.
Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobyłam prowadząc diagnozę, terapię oraz warsztaty psychoedukacyjne w placówkach takich jak poradnia zdrowia psychicznego, poradnia odwykowa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dom dziecka, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Psychiatrii Środowiskowej „Integracja”. 

mgr Klaudia Sujecka, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Psycholog, konsultant psychoterapii pozytywnej, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna. Aktualnie w trakcie 4 - letniego szkolenia w zakresie psychoterapii pozytywnej. 
Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną pracując w nurcie integracyjnym. 
Doświadczenie zdobywała na Oddziale Terapii Uzależniania od Alkoholu, w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym EuroMedis. 
Prelegentka podczas Szczecińskiej Konferencji Alzheimerowskiej w 2015 roku oraz Ogólnopolskiej Konferencji Oblicza Otępienia w 2016 roku. 
Prywatnie pasjonatka sportów - biegania latem i nart zimą. 
Prowadzi profil facebook.com/positivelifetherapy, gdzie promuje pozytywne myślenie i zaraża dobrą energią.

mgr Agata Zapała, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Absolwentka Psychologii oraz Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest psychologiem z doświadczeniem w pracy z dorosłymi pacjentami, jak i z młodzieżą (z pacjentami w różnym wieku). Dzięki temu, że swój warsztat psychologiczny szlifowała w pracy z dziećmi jako psycholog szkolny, zdobyła także cenną umiejętność skutecznej diagnozy i rozwiązywania problemów dzieci w szczególnie istotnym czasie dla ich emocjonalnego rozwoju.

 Aktualnie zajmuje się przede wszystkim wielowymiarowym wsparciem psychologicznym dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także diagnozą psychologiczną (m. in. diagnozą neuropsychologiczną, diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości, diagnozą predyspozycji zawodowych). 

W swojej pracy koncentruje się na pomaganiu pacjentom będącym w kryzysie lub zgłaszającym trudności w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej, borykającym się z problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach z bliskimi osobami czy trudnościami w obszarze zawodowym. 

Pracuje także z pacjentami będącymi w żałobie, przeżywającymi traumę czy zmagającymi się z chorobami somatycznymi (np. z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi, naczyniowymi, dermatologicznymi). Na co dzień zajmuje się też terapią zaburzeń pamięci (pracując m. in. z pacjentami z Chorobą Alzheimera) oraz współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych, dzięki czemu, ma możliwość poznawania nowatorskich metod terapeutycznych. Prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć oraz warsztaty zajęciowe z elementami arteterapii. 

Dodatkowo organizuje i prowadzi wykłady, warsztaty i treningi o bogatej tematyce, które dotykają takich obszarów jak: komunikacja w związku partnerskim,  radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością, uważność i skuteczna relaksacja, wspomaganie rodziców i nauczycieli w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD).

W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu źródeł trudności, szukaniu zasobów i wzmacnianiu potencjału, w taki sposób, aby pacjent mógł funkcjonować niezależnie, w sposób dający satysfakcję.

Prowadzi stronę: facebook.com/PsychologAgataZapala

mgr Malwina Świrska, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Psychologii, Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, Zarządzania oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych oraz gimnazjach pełniąc rolę psychologa szkolnego. Organizowała i przeprowadzała warsztaty dotyczące motywacji, agresji i przemocy, uzależnień, skutecznej komunikacji sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie ze złością oraz poczucia własnej wartości. 
Aktualnie prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy poznawcze w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci. Jest także psychologiem w niepublicznym przedszkolu.
mgr Emilia Wołoszyn, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy. Pełni także funkcję kuratora społecznego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła Prywatne Medyczne Studium w Centrum Kształcenia Plejada w Szczecinie na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy poznawcze w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci. Jest psychologiem w Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie zajmuje się
indywidualną pracą terapeutyczną oraz prowadzi opiekę psychologiczno – rewalidacyjną nad uczesnitkami. Za pośrednictwem Polskiego Centrum Profilaktyki organizuje warsztaty dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się. Dodatkowo pełni funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Cetrum, gdzie zmaga się z problemami rodzinnymi
oraz trudną młodzieżą.
 
Prywatnie miłośniczka książek i jogi.
mgr Kamila Szewczuk, pracownik rejestracji