O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, urologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także punkt szczepień.

Na dzień dzisiejszy nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii.

W naszej placówce znajdują się Poradnie Specjalistyczne dla Dorosłych: Neurologii, Psychiatrii, Psychologii, Endokrynologii, Kardiologii, Urologii, Gastrologii, Ortopedii, Okulistyki, Dermatologii, Immunologii oraz dla Dzieci: Gastrologii, Ortopedii, Kardiologii, Onkologii, Endokrynologii, Urologii, Dermatologii, Chirurgii, Nefrologii, Psychologii oraz Poradnia Pediatryczna świadcząca kompleksową opiekę pediatryczną już od pierwszych dni życia. Prowadzimy diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Zespół naszych specjalistów udziela również porad dotyczących pielęgnacji, żywienia oraz szczepień.
Centrum Medyczne EuroMedis zapewnia wielokierunkową opiekę medyczną całej rodzinie, starając się zapewnić najwyższy standard usług, prowadząc jednocześnie akcje profilaktyki zdrowotnej i edukacji medycznej.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
lek. Anna Ratajczak, pediatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chorób dzieci (pediatra). Od 2006 pracowała pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W ramach Poradni Pediatrycznej stara się sprawować kompleksową opiekę nad dziećmi już od pierwszych dni życia. Prowadzi także własną stronę internetową (www.annaratajczak.pl), gdzie przybliża rodzicom tematy związane z dietą, szczepieniami oraz najczęstszymi problemami zdrowotnymi wieku dziecięcego. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem i koordynowaniem badań klinicznych. Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Uczestniczyła w licznych audytach wewnętrznych oraz inspekcji FDA.

dr n. med Arkadiusz Bieleninik, neurolog dziecięcy, pediatra
foto

Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w 1995 roku. Uzyskał tytułu specjalisty pediatry i podjął pracę jako w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych, Kardiologii Dziecięcej Wieku Rozwojowego. Od 2007 jest zatrudniony w Oddziale Pediatryczno-Noworodkowym. Od 2008 odbywał staże z neurologii dziecięcej w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej oraz  Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu. Odbył liczne kursy i szkolenia organizowane przez CMKP oraz kurs usg pediatryczny podstawowy w Poznaniu.

dr n. med. Paulina Dworak, immunolog kliniczny, pediatra
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny)  w 2003 roku. Od 2004 roku pracowała w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2011 roku. W trakcie swojej pracy zajmowała się m. in. zaburzeniami układu immunologicznego, w tym diagnostyką i leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem niedoborów odporności, a po odbyciu staży specjalizacyjnych m. in. w Klinice Immunologii IP- Centrum Zdrowia Dziecka i Klinice Immunologii, Transplanotologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie w 2016 roku zdała egzamin specjalizacyjny z immunologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i immunologicznych.

dr n. med. Justyna Rajewska-Majchrzak, chirurg dziecięcy
foto

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej ( aktualnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Od 2006 roku zawodowo związaną z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Onkologii PUM w Szczecinie. W trakcie pracy w Klinice zdobyła doświadczenie zawodowe oraz wiedzę pozwalającą mi w 2013 roku zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej. Równolegle prowadziła badania naukowe między innymi nad naczyniakami wczesnodziecięcymi, wyniki tych badań ujęła w ramy rozprawy doktorskiej, którą obroniła w 2010 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz European Paediatric Surgeons’ Association. Oferuje konsultacje z zakresu chirurgii dziecięcej w spokojnej, pogodnej atmosferze oraz wykonanie drobnych zabiegów w zarówno u dzieci jak i dorosłych.

dr n. med. Magdalena Kiedrowcz, dermatolog
foto

Jest specjalistą w zakresie dermatologii i wenerologii. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2006 roku pracując w Klinice Dermatologii. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób skóry,włosów i paznokci, w tym schorzeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, jednostek o podłożu immunologicznym, alergologicznym. 

dr n. med. Iwona Ostrowska, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy
foto
Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1998r). Od 2000r. pracuje w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w SPSK 1 w Szczecinie. W 2006r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pediatrii, a w 2011r. obroniła pracę doktorską. Specjalizację z endokrynologii ukończyła w 2014 roku, natomiast w 2016r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej. Poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w kursach z ultrasonografii tarczycy. Poza pracą w oddziale prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami, zarówno polsko- jak i anglojęzycznymi, IV roku wydziału lekarskiego PUM. Brała udział w międzynarodowych szkołach ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), które miały miejsce na Węgrzech i w Holandii. Uczestniczę w krajowych i zagranicznych zjazdach endokrynologicznych oraz konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Zajmuję się pacjentami z różnorodnymi schorzeniami endokrynologicznymi wieku rozwojowego oraz pacjentami z otyłością.
dr Sebastian Woźniak, pediatra, hematoonkolog dziecięcy
foto
dr n. med. Dorota Olczak, pediatra, kardiolog dziecięcy
foto

Dr n. med. Dorota Olczak pediatra, kardiolog dziecięcy. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Zawodowo od początku związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Arkońskiej. W 2004 ukończyła studia doktoranckie w Klinice Neonatologii PUM. W 2007 roku zdała egzamin specjalizacyjny z pediatrii, następnie w 2013 z kardiologii dziecięcej w Kilinice Kardiologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Odbyła dodatkowe staże specjalizacyjne w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w IP-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje na oddziale kardiologii dziecięcej, aktualnie w Szpitalu Dziecięcym ZOZ, gdzie zajmuje się dignostyką i leczeniem wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego u pacjentów od urodzenia do 18 roku życia. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych.

lek Małgorzata Dębicka, pediatra, nefrolog dziecięcy
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny)  w 2003 roku. Zawodowo związana wcześniej z SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie. Od 2004 roku pracowała w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2012 roku. Następnie pracowała w Oddziale Klinicznym Nefrologii Dziecięcej , Pediatrii i Dializoterapii oraz w przyszpitalnej Poradni Nefrologicznej. W 2017 roku zdała egzamin specjalizacyjny z nefrologii dziecięcej. Jeste członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych, nefrologicznych i ultrasonograficznych

lek Ewa Soczawa, dermatolog
foto

Specjalistka w dziedzinie dermatologii i wenerologii, dermatolog dziecięcy, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, autorka i współautorka prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, uczestniczka licznych konferencji naukowych. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2007 roku.

Przygodę z dermatologią rozpoczęła w 2008 r w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.
Podczas pracy w Klinice miała możliwość zdobywania umiejętności w zakresie diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia chorób skórnych i wenerycznych.W kwietniu 2016r., po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego z wynikiem bardzo dobrym, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W latach 2016-2018 pogłębiała doświadczenie zawodowe podczas pracy w Oddziale Dermatologii i Alergologii oraz Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala w Szczecinie przy ul. Arkońskiej.

Obecnie zawodowo zajmuje się: 
- profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób skóry, włosów, paznokci u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- diagnostyką i leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową
- dermatochirurgią (usuwanie zmian skórnych, w tym m.in. brodawek łojotokowych, wirusowych, włókniaków, znamion, pobieranie wycinków skóry do badania histopatologicznego)
- oceną dermatoskopową zmian skórnych 
- poradami w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry, dostosowanej do jej stanu oraz wieku pacjenta
- medycyną estetyczną.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę i doskonalę umiejętności praktyczne uczestnicząc w licznych sympozjach naukowych, szkoleniach, kursach oraz warsztatach. 

dr n. med. Aleksandra Zalewska-Szymanowicz, pediatra, gastrolog dziecięcy
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w 2006 roku.   Od 2007 roku pracuje w Klinice Pediatrii, Hematoonkologii i Gastoenterologii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2013 roku. Od 2014 roku jest w trakcie szkolenia w zakresie gastroenterologii dziecięcej. W 2013 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Zmienność obrazu klinicznego choroby trzewnej u dzieci z województwa zachodniopomorskiego w latach 1990-2010" uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W trakcie swojej pracy zajmuje się m.in. chorobami przewodu pokarmowego, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia i odżywiania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i gastroenterologicznych.

dr n. med. Paweł Jakszuk, ortopeda
foto

dr n. med. Paweł Jakszuk: ortopeda. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z okresem specjalizacji zdobywał w szpitalu w Szczecinie-Zdunowie. W 2009 r uzyskał dyplom specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2011 r obronił pracę doktorską na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Piotra Prowansa. Przez kilka lat związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie. Obecnie zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wlkp., największej tego typu jendostki leczniczej w województwie lubuskim.

dr n. hum. Magdalena Chęć, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2001r.), studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki (2004r.) oraz studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii (2009r.). 

Od 2001r. pracuje jako psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie. Od 2011r. zatrudniona w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii (Uniwersytet Szczeciński) na stanowisku adiunkta. Współautorka artykułów naukowych i prac badawczych prezentowanych na konferencjach naukowych. Pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w ZOZ MSWiA. Brała udział w projektach współfinansowanych przez UE ( MOPR w ramach projektu "Aktywna Integracja"; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Akademos" - projekty: "Jutro w Twoich rękach" oraz "Przystań na pracę"). Ukończyła wiele kursów w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych. Aktualnie w trakcie kursu "Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży".
 
Prywatnie mama 10-letniego Patryka i żona Łukasza. Interesuje się muzyką, tańcem (posiada najwyższą, międzynarodową klasę taneczną "S"), a zimą lubi jeździć na snowboardzie.
mgr Anna Kic, psycholog, psychoterapeuta
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBPN, kierownik Poradni Psychologicznej EuroMedis.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. 
Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a także cykle szkoleniowe w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Edukacji i Terapii, Centrum Psychoterapii Integralnej oraz Poradni Poza Schematami.
Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobyłam prowadząc diagnozę, terapię oraz warsztaty psychoedukacyjne w placówkach takich jak poradnia zdrowia psychicznego, poradnia odwykowa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dom dziecka, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Psychiatrii Środowiskowej „Integracja”. 

mgr Agata Zapała, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Absolwentka Psychologii oraz Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest psychologiem z doświadczeniem w pracy z dorosłymi pacjentami, jak i z młodzieżą (z pacjentami w różnym wieku). Dzięki temu, że swój warsztat psychologiczny szlifowała w pracy z dziećmi jako psycholog szkolny, zdobyła także cenną umiejętność skutecznej diagnozy i rozwiązywania problemów dzieci w szczególnie istotnym czasie dla ich emocjonalnego rozwoju.

 Aktualnie zajmuje się przede wszystkim wielowymiarowym wsparciem psychologicznym dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także diagnozą psychologiczną (m. in. diagnozą neuropsychologiczną, diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości, diagnozą predyspozycji zawodowych). 

W swojej pracy koncentruje się na pomaganiu pacjentom będącym w kryzysie lub zgłaszającym trudności w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej, borykającym się z problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach z bliskimi osobami czy trudnościami w obszarze zawodowym. 

Pracuje także z pacjentami będącymi w żałobie, przeżywającymi traumę czy zmagającymi się z chorobami somatycznymi (np. z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi, naczyniowymi, dermatologicznymi). Na co dzień zajmuje się też terapią zaburzeń pamięci (pracując m. in. z pacjentami z Chorobą Alzheimera) oraz współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych, dzięki czemu, ma możliwość poznawania nowatorskich metod terapeutycznych. Prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć oraz warsztaty zajęciowe z elementami arteterapii. 

Dodatkowo organizuje i prowadzi wykłady, warsztaty i treningi o bogatej tematyce, które dotykają takich obszarów jak: komunikacja w związku partnerskim,  radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością, uważność i skuteczna relaksacja, wspomaganie rodziców i nauczycieli w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD).

W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu źródeł trudności, szukaniu zasobów i wzmacnianiu potencjału, w taki sposób, aby pacjent mógł funkcjonować niezależnie, w sposób dający satysfakcję.

Prowadzi stronę: facebook.com/PsychologAgataZapala

Izabela Zamilska, pielęgniarka
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Absolwentka Studium Medycznego w Szczecinie oraz studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Pracuje także w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, gdzie zdobyła doświadceznie w pracy z dziećmi. Od 2009 r. jest członkiem zespołu badań klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II i III fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych i dzieci, stopie cukrzycowej. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

 

mgr Joanna Rudzińska, pielęgniarka
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz Policealnej Szkoły Medycznej- kierunek Technik Elektroradiolog. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny RKO, kurs szczepień oraz leczenia ran. Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w
badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami, dlatego też w naszym Centrum Medycznym zajmuje się szczepieniami ochronnymi dla dzieci.
mgr Kamila Szewczuk, pracownik rejestracji