O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także dietetyk oraz fizjoterapeuta.

Nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii. Stale poszerzamy naszą działalność by zapewnić Państwu opiekę medyczną na europejskim poziomie.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
mgr Magdalena Falkiewicz, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność psychologia kliniczna oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W Poradni Zdrowia Psychicznego EuroMedis zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną, diagnozą neuropsychologiczną oraz wsparciem psychologicznym. Na codzień współpracuje z osobami znajdującymi się w strudnej sytuacji życiowej; narażonych na przewlekły stres; doświadczających różnych trudności
emocjonalnych. Od 2012 roku związana z Ośrodkiem Terapii Zaburzeń Pamięci – obecnie pełni w nim funkcję kierownika.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito, prowadzi cykliczne spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Współpracuje także z Ośrodkiem Badań Klnicznych dla osób z chorobą Alzheimera. Ponadto współautorka wielu zeszytów ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze. Prywatnie miłośniczka uważności w życiu codziennym i książek.
mgr Klaudia Sujecka, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
mgr Agata Zapała, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Absolwentka Psychologii oraz Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest psychologiem z doświadczeniem w pracy z dorosłymi pacjentami, jak i z młodzieżą (z pacjentami w różnym wieku). Dzięki temu, że swój warsztat psychologiczny szlifowała w pracy z dziećmi jako psycholog szkolny, zdobyła także cenną umiejętność skutecznej diagnozy i rozwiązywania problemów dzieci w szczególnie istotnym czasie dla ich emocjonalnego rozwoju.

 Aktualnie zajmuje się przede wszystkim wielowymiarowym wsparciem psychologicznym dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także diagnozą psychologiczną (m. in. diagnozą neuropsychologiczną, diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości, diagnozą predyspozycji zawodowych). 

W swojej pracy koncentruje się na pomaganiu pacjentom będącym w kryzysie lub zgłaszającym trudności w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej, borykającym się z problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach z bliskimi osobami czy trudnościami w obszarze zawodowym. 

Pracuje także z pacjentami będącymi w żałobie, przeżywającymi traumę czy zmagającymi się z chorobami somatycznymi (np. z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi, naczyniowymi, dermatologicznymi). Na co dzień zajmuje się też terapią zaburzeń pamięci (pracując m. in. z pacjentami z Chorobą Alzheimera) oraz współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych, dzięki czemu, ma możliwość poznawania nowatorskich metod terapeutycznych. Prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć oraz warsztaty zajęciowe z elementami arteterapii. 

Dodatkowo organizuje i prowadzi wykłady, warsztaty i treningi o bogatej tematyce, które dotykają takich obszarów jak: komunikacja w związku partnerskim,  radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością, uważność i skuteczna relaksacja, wspomaganie rodziców i nauczycieli w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD).

W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu źródeł trudności, szukaniu zasobów i wzmacnianiu potencjału, w taki sposób, aby pacjent mógł funkcjonować niezależnie, w sposób dający satysfakcję.

Prowadzi stronę: facebook.com/PsychologAgataZapala

mgr Joanna Orłowska, terapeuta zajęciowy
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Absolwentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Humanistycznym US oraz Akademi Sztuki w Szczecinie . Prowadzi warsztaty "Lato w Teatrze" w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie, zajęcia umuzykalniające w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych. Od 2013 roku prowadzi zajęcia grupowe usprawniające pamięć
oraz inne funkcje poznawcze oraz warszaty zajęciowe z wykorzystaniem elementów arteterapii i muzykoterapii.

dr n. med. Jerzy Kolenda
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

dr n. med. Jerzy Kolenda: fizjoterapeuta. Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną oraz pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie. Koordynator badań klinicznych oraz rater w Ośrodku Badań Klinicznych EuroMedis Sp. z o.o. Współzałożyciel oraz wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych „Cogito”. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Szczecinie na kierunku fizjoterapia (przedmiot: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku). Absolwent licznych specjalistycznych kursów fizjoterapeutycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

mgr Malwina Świrska, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Psychologii, Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, Zarządzania oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych oraz gimnazjach pełniąc rolę psychologa szkolnego. Organizowała i przeprowadzała warsztaty dotyczące motywacji, agresji i przemocy, uzależnień, skutecznej komunikacji sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie ze złością oraz poczucia własnej wartości. 
Aktualnie prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy poznawcze w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci. Jest także psychologiem w niepublicznym przedszkolu.
Anna Pakulska, terapeuta
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Jest pedagogiem, studentką III roku psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna specjalizacja: terapia zajęciowa i pedagogika lecznicza. Doświadczenie zdobywała na praktykach w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie.
Zajmuje się pozafarmakologiczną terapią funkcji poznawczych poprzez: trening orientacji rzeczywistości, terapię reminescencyjną, terapię walidacyjną, artetarpię, muzykaterapię.
mgr Emilia Wołoszyn, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy. Pełni także funkcję kuratora społecznego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła Prywatne Medyczne Studium w Centrum Kształcenia Plejada w Szczecinie na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy poznawcze w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci. Jest psychologiem w Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie zajmuje się
indywidualną pracą terapeutyczną oraz prowadzi opiekę psychologiczno – rewalidacyjną nad uczesnitkami. Za pośrednictwem Polskiego Centrum Profilaktyki organizuje warsztaty dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się. Dodatkowo pełni funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Cetrum, gdzie zmaga się z problemami rodzinnymi
oraz trudną młodzieżą.
 
Prywatnie miłośniczka książek i jogi.