Zdrowia Psychicznego
Ogólne informacje o poradni

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego możliwe jest uzyskanie specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w zakresie diagnozy i terapii różnych problemów natury psychicznej m.in.:

- zaburzeń psychosomatycznych (uporczywe, nie mające podłoża medycznego dolegliwości somatyczne ze strony np. serca, układu pokarmowego, układu oddechowego czy moczowo- płciowego);

- zaburzeń nerwicowych (m.in. zespół przewlekłego zmęczenia z towarzyszącymi objawami somatycznymi takimi jak: zawroty głowy, bóle mięśniowe, napięciowe bóle głowy, zaburzenia snu);

- zaburzeń lękowych (m.in. fobie, uogólnione zaburzenia lękowe);

- zaburzeń afektywnych (m.in. dystymii, zaburzeń depresyjnych nawracających lub uwarunkowanych sytuacyjnie);

- zaburzeń adaptacyjnych (spowodowane np. przewlekłą chorobą somatyczną, żałobą po stracie bliskiej osoby, przewlekłego stresu czy napięcia emocjonalnego).

Menu
Zobacz naszą poradnię
Zespół
241