Poradnia Psychologiczna
Ogólne informacje o poradni

W Poradni Psychologicznej macie Państwo możliwość uzyskania pomocy w sprzypadkach kryzysu emocjonalnego spowodowanego sytuacją osobistą lub zawodową, problemami rodzinnymi czy utratą osoby bliskiej.

Rolą psychologa jest przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy psychologicznej aktualnego problemu z wykorzystaniem odpowiednich metod testowych.

W przypadkach zaburzeń zdiagnozowanych przez lekarza neurologa lub lekarza psychiatrę pacjent kierowany jest do psychologa celem przeprowadzenia całościowej diagnozy neuropsychologicznej.

Po postawieniu diagnozy zadaniem psychologa jest rozpoczęcia procesu terapii krótkoterminowej w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Zakres usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczną Centrum Medycznego Euromedis:
- Konsultacja psychologiczna
- Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń pamięci
- Badanie neuropsychologiczne
- Sesja psychoterapii indywidualnej
- Sesja terapii par
- Sesja terapii rodzinnej
- Badanie intelektu wraz z opinią
- Badanie osobowości z opinią
- Badanie sytuacji rodzinnej z opinią

W ramach Poradni psychologicznej przyjmują:

Psychologowie:

dr n. hum. Magdalena Chęć

mgr Magdalena Falkiewicz

mgr Anna Kic
 
mgr Klaudia Sujecka
 
mgr Agata Zapała
 
mgr Emilia Wołoszyn
 
mgr Malwina Świrska
 
 

 

Do Poradni Psychologicznej wymagane jest skierowanie, które może wystawić:
- Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Lekarz Psychiatra
- Lekarz każdej innej specjalności medycznej

251