Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci
Leczenie zaburzeń pamięci

Zapamiętywanie i odtwarzanie z pamięci jest bardzo złożonym procesem polegającym na przetwarzaniu, segregowaniu oraz kodowaniu informacji.

Pod powszechnie rozumianym pojęciem „pamięć” kryje się wiele składowych określanych „funkcjami lub procesami poznawczymi”. Należą do nich między innymi: uwaga, koncentracja, pamięć operacyjna, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała, funkcje językowe, myślenie abstrakcyjne, procesy wzrokowo przestrzenne, itd.

Aby podtrzymać je na dobrym poziomie należy, podobnie jak sprawność fizyczną, poddawać regularnemu treningowi. W chorobie Alzheimera i innych zespołach otępiennych dochodzi do upośledzenia tych procesów i pogorszenia funkcjonowania intelektualnego. Leczenie tych zaburzeń powinno opierać się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest leczenie farmakologiczne (przy użyciu leków), a drugą postępowanie pozafarmakologiczne, do którego należy szereg specjalnie opracowanych technik terapeutycznych, mających na celu usprawnianie procesów poznawczych.

Według rekomendacji Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień postępowanie pozafarmakologiczne powinno być zalecane u większości chorych z zaburzeniach funkcji poznawczych. Stanowi ono ważny element leczenia i zbyt często jest lekceważone przez fachowy personel opiekujący się chorymi.

311