Kontakt

Rejestracja

Tel: 91 818 21 41
Fax: 91 813 71 67

Kamila Szewczuk

kamila.szewczuk@euromedis.pl

Sandra Kowalska

sandra.kowalska@euromedis.pl

Klaudia Bajda

klaudia.bajda@euromedis.pl

 

 

Administracja

Tel: 91 818 21 41    

Fax: 91 813 71 67

Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci

Jerzy Kolenda
Tel: 91 818 21 41
Fax: 91 813 71 67
E-mail: jerzy.kolenda@euromedis.pl

Magdalena Falkiewicz
Tel: 91 818 21 41
E-mail:magdalena.falkiewicz@euromedis.pl

 

Poradnie Specjalistyczne

Tel: 91 818 21 41
Fax: 91 813 71 67

Kamila Szewczuk

kamila.szewczuk@euromedis.pl

Badania Kliniczne

Tel: 91 813 63 22
Kom: 506 496 853
Fax: 91 813 71 67

Nina Omelańska

E-mail: nina.omelanska@euromedis.pl
Kom: 506 496 858

Anna Kozińska
E-mail: anna.kozinska@euromedis.pl
Kom: 511 868 209

Beata Miąsek

E-mail: beata.miasek@euromedis.pl

Kom: 733 868 212

Magdalena Cyplik

E-mail: magdalena.cyplik@euromedis.pl

Dane Spółki

EuroMedis Sp. z o.o.
KRS 0000333478
NIP: 852-255-83-66
Regon: 320698636
Numer Konta: PL 60 1050 1559 1000 0090 3052 2438
Nazwa Banku ING Bank Śląski S.A 

Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Pacjentów EuroMedis Sp. z o.o. 

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EuroMedis sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33a, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, KRS nr 0000333478, NIP 852-255-83-66, dane kontaktowe: numer telefonu 91 818 21 41 , adres e-mail: info@euromedis.pl,

2)       Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych : Jerzy Kolenda, email: iod@euromedis.pl.

3)       Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)       przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych (takich jak m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz danych osobowych należących do szczególnych kategorii, takie jak: dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane biometryczne,

5)       dane, podlagające przetwarzaniu przez Administratora pozyskiwane będą bezpośrednio od pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby bliskiej lub od osoby trzeciej,

6)       odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym m.in. NFZ), Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne oraz osoby przez Państwa upoważnione, a także podmioty działają na podstawie umowy powierzenia,

7)       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres konieczny dla przechowywania dokumentacji medycznej tj. przez 20 lat,

8)       przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

9)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10)   podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

 

Napisz do Nas
Jak do nas dojechać

Zobacz lokalizację w google maps

Al. Powstańców Wielkopolskich 33a,
70-111 Szczecin
email.: info@euromedis.pl