Badania Kliniczne
Informacje dla pacjentów

Badania kliniczne są programami prowadzonymi przez wysokospecjalistyczne ośrodki, a ich celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa zarówno już stosowanych jak i nowych leków.

Prowadzenie takich programów jest zatwierdzane i monitorowane przez odpowiednie organizacje rządowe m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Komisje Bioetyczną.

Na całym świecie biorą w nich udział miliony pacjentów, którzy mają szansę wykorzystania nowych powszechnie niedostępnych możliwości terapeutycznych, często będących jedyną szansą leczenia.

Pacjenci biorą udział w programie dobrowolnie i mają prawo, bez jakichkolwiek konsekwencji, zrezygnować z udziału w każdym momencie jego trwania. Każdy uczestnik programu pozostaje pod stałą opieką lekarza specjalisty, do którego ma stały dostęp, bez skierowań i zbędnego oczekiwania w kolejkach. Ponadto regularnie wykonywane są badania laboratoryjne i obrazowe celem dokładnego monitorowania stanu pacjenta i poprawienia jakości opieki zdrowotnej. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wizytami lekarskimi i badaniami, a niejednokrotnie otrzymuje zwrot kosztów podróży do ośrodka.

W naszym Ośrodku Badań Klinicznych bezwzględnie przestrzegamy praw pacjenta, postępujemy zgodnie z Polską Kartą Praw Pacjenta i szanujemy jego autonomię w decyzji o uczestnictwie bądź wycofaniu się z uczestnictwa w badaniu klinicznym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w badaniu klinicznym lub znacie osobę chorującą na poniższe schorzenia zainteresowaną takimi badaniami prosimy o kontakt z pracownikiem działu badań klinicznych:

Neurologia:
  • Stwardnienie rozsiane
  • Choroba Alzheimera
  • Choroba Parkinsona
  • Padaczka
Leczenie bólu:
  • Neuralgia popółpaścowa
  • Ból w przebiegu stwardnienia rozsianego
  • Ból w chorobie Parkinsona
Okulistyka:
  • Jaskra

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie zgłoszenia online.

321