Badania Kliniczne
Informacje dla firm CRO

Przygotowanie i prowadzenie Badań Klinicznych według najwyższych międzynarodowych standardów Good Clinical Practice.

Wachlarz naszej działalności obejmuje organizowanie prowadzenie Badań Klinicznych faz III-IV dla największych firm farmaceutycznych i laboratoriów na świecie.

Dotychczasowe pole naszej działalności stanowiły Badania Kliniczne w dziedzinie neurologii i psychiatrii. Doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów badawczych przeprowadzonych na terenie Polski pozwala nam na rozszerzenie oferty o dalsze dziedziny medycyny i obszary terapeutyczne.

Zdobyte przez nas doświadczenie przy prowadzeniu badań klinicznych jest bezcennym atutem na polu ośrodków badań klinicznych w Polsce pod kątem pracy z pacjentami oraz prowadzenia szczegółowej dokumentacji medycznej i laboratoryjnej.

Badania w naszym ośrodku prowadzone są zgodnie z wymogami i przepisami standardów międzynarodowych, z bezwzględnym przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP- Good Clinical Practice).

Potwierdzeniem jakości proponowanych usług są liczne kontrole wewnętrzne, audyty sponsorów oraz międzynarodowe inspekcje, którym regularnie poddawany jest nasz ośrodek. Wszystkie dotychczasowe kontrole przebiegły pozytywnie.

Wynik niezależnej kontroli przeprowadzonej przez amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration) w 2007 roku, która wykazała prawidłowe prowadzenie badań w naszym ośrodku jest dla nas najważniejszym wykładnikiem jakości proponowanych usług.

Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje liczne badania II, III i IV fazy w zakresie neurologii, psychiatrii, neurologii dziecięcej, leczenia bólu oraz diabetologii, co daje nam unikatowe miejsce wśród polskich ośrodków badawczych pod względem przygotowania do obsługi każdego badania klinicznego.- Wszyscy badacze biegle władają językiem angielski, posiadają aktualne szkolenia m.in. w zakresie GCP, IATA oraz Neurostatus, jak również szkolenie z zasad resuscytacji wg ERC (BLS, ALS, PALS).

321