Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci
Grupowe ćwiczenia pamięci

Ćwiczenia prowadzone są w grupach, program dostosowany jest do poziomu zaburzeń pamięci i ukierunkowany na 5 głównych sfer poznawczych: pamięć, koncentrację uwagi, funkcje językowe, funkcje wzrokowo przestrzenne oraz myślenie abstrakcyjne.

Przed rozpoczęciem terapii Ośrodek zapewnia wykonanie specjalistycznych testów oceniających zaburzenia pamięci w celu zakwalifikowania do odpowiedniej grupy.

W naszym Ośrodku ćwiczenia prowadzone są:
 • przez wykwalifikowany personel (lekarzy, neuropsychorehabilitantów, terapeutów, logopedów)
 • w małych grupach (4-8 osób)
 • 4 razy w tygodniu i trwają 1 lub 2 godziny (istnieje możliwość zajęć indywidualnych)
 • z użyciem technik multimedialnych
 • program ćwiczeń dostosowany jest do poziomu zaburzeń pamięci po każdych zajęciach uczestnicy otrzymują dodatkowo materiały ćwiczeniowe do samodzielnej pracy w domu
 • w oparciu o następujące metody terapeutyczne:
  • TRENING PROKOGNITYWNY (TRENING PAMIĘCI)....więcej...
  • TRENING ORIENTACJI W RZECZYWISTOŚCI.... więcej...
  • TERAPIA REMINISCENCYJNA więcej...
  • TERAPIA ZAJĘCIOWA więcej...
  • TERAPIA WALIDACYJNA więcej...
  • TERAPIA SZTUKĄ (ARTTERAPIA) więcej...
  • MUZYKOTERAPIA więcej...
311